De geschiedenis van Malta

Malta is het grootste eiland van een achtkoppig eilandenrijk. Malta ligt in de Middellandse Zee tussen Tunesië, Libië en Italië. Het eiland kent een rijke geschiedenis dat zijn oorsprong vindt in de prehistorie. Vandaag de dag is Malta voor veel mensen een favoriete vakantiebestemming. Dit is mede te danken aan de rijke cultuur, de gastvrijheid van de Maltezers en natuurlijk het prettige klimaat.De prehistorie

De geschiedenis van Malta begint al in de prehistorie. Van 5000 tot ongeveer 700 jaar voor Christus waren het vooral diersoorten die het eiland bewoonde. Dieren zoals dwergolifanten en kleine nijlpaarden heerste over het gebied. Ook kende het eiland kenmerkende andere flora en fauna. In deze tijd lag het eiland Malta nog vast aan Sicilië. Dit kwam door toedoen van een landbrug en vond plaats net na de ijstijd.

Later, in de periode 5200 tot 4100 voor Christus, werd het eiland ook door mensen ontdekt. In eerste instantie ging het om landbouwers uit de nieuwe steentijd. Deze periode wordt ook wel het Neolithicum genoemd. Deze bewoners waren afkomstig uit Sicilië en vonden per schip hun weg naar het eiland. Door de klimaatverandering was de fauna op Malta inmiddels verdwenen. De boeren brachten daarom hun eigen dieren mee in de vorm van schapen en geiten. De grot Ghar Datam toonde de eerste sporen van deze bevolking. Gereedschap werd gemaakt van vulkanisch glas. Dit materiaal staat ook wel bekend als obsidiaan. Dat bewijst dat er in die periode al handelsverbindingen met Sicilië bestaan moeten hebben. Obsidiaan is immers afkomstig van de Liparische eilanden of het nabijgelegen Pantelleria.

Oudheid

De oudheid is een periode rond 1000 voor Christus. Voor Malta betekende dit de komst van de Feniciërs. Deze hadden hun thuishaven in de oude havenstad Tyrus in Libanon. Ruim 200 jaar later waren het de Grieken die een nederzetting stichtte op het eiland. Malta stond toen nog bekend als Melite. De Grieken doelde hiermee op de ruim aanwezige bijenvolken op het eiland.

Rond 400 voor Christus werd het eiland veroverd door de hoofdstad van het Carthaagse Rijk. Deze staat ook wel bekend als Carthago, een belangrijke Fenicische stad in Noord-Afrika. Bijna 200 jaar later viel Malta wederom in Romeinse handen. Dit hield aan tot het jaar 395 voor Christus. De val van het Romeinse Rijk was in deze periode aanstaande. Malta pikte in deze tijd steeds meer sferen van het Byzantijnse Rijk op.

Middeleeuwen

In het begin van de Middeleeuwen werd Malta deel van Sicilië dat toen nog een emiraat was. De Siciliaans-Arabische taal werd geïntroduceerd door de islamitische arabieren. Met deze taal werd de oorsprong voor het huidige Maltees gelegd. In 1091 werd het eiland overgenomen door Normandiërs. Rogier van Hauteville, of ook wel Rogier van Sicilië genoemd, gaf de opdracht aan deze West-Franse krijgers.

Het Arabische bewind werd door de Normandiërs eerst nog alleen gedwongen tot het betalen van belasting. Later in 1127, verving de inmiddels aangestelde Rogier II van Sicilië dit bewind door een voltallig bestuur van Normandiërs. Malta werd een onderdeel van het Siciliaanse Koninkrijk. Daartoe werden alle nog aanwezige moslims in 1224 verdreven van het eiland. Het eiland behoorde jaren later tot het Koninkrijk Aragon. Dit speelde zich af tussen 1282 en 1409. In deze Aragonese periode was Malta een apart graafschap en werd om die reden ook zo bestuurd.

Keizer Karel V schonk Malta op 23 maart 1530 aan de johannieters orde. Deze ridderorde staat ook wel bekend als de Maltezer Orde. Zij waren verantwoordelijk voor het oprichten van vestingen op de omringende eilanden Rabat, Mdina en Valletta. Hierna volgde de Franse bezetting van Malta. Deze vond plaats van 1798 tot en met 1800. De periode begon met een Franse invasie. Toen Napoleon met zijn leger op weg was naar Egypte, gaf de St.Jan Orde zich over.

De Britse periode

In 1800 kwam er een einde aan de Franse bezetting in Malta. Het waren de Britten die op onrechtmatige basis het eiland innamen. Door de gunstige ligging van Malta in de Middellandse Zee, diende het eiland als een perfecte marinebasis voor de Britten. Ook al hadden ze geen aanspraak op de rechten, deze verovering werd met hand en tand verdedigd. Het Congres in Wenen besloot in 1815 dat de Maltezer Orde niet langer mocht beschikken over de rechten. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van een aantal discutabele acties van de Orde. De Britten maakte hier dankbaar gebruik van. Malta is gedurende twee eeuwen lang een Britse kolonie geweest.

kanonnen

Recente periode

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het eiland het zwaar te verduren gekregen. Malta werd enorm onder vuur genomen door de Duitse Luftwaffe. Dit gevecht tussen de Britten en de Duitsers staat ook wel bekend als de Slag om Malta. Deze slag heeft in totaal twee maanden geduurd maar Malta hield zich staande. Daartoe heeft Britse koning destijds een hoge onderscheiding voor dapperheid uitgereikt aan het eiland. Deze onderscheiding is ook wel bekend onder de naam George Cross.

Tegenwoordig zien we dit ereteken nog steeds terug in de vlag en het wapen van Malta. Ook adresseringen mogen aangeduid worden met Malta G.C. Tot aan 21 september 1964 was het eiland een Britse kolonie. De onafhankelijkheid van het Britse gemenebest maakte daar een einde aan. Malta werd vervolgens tot aan het jaar 1974 aangemerkt als Staat. Het staatshoofd was niemand minder dan de Britse Koningin. Na deze periode werd Malta een republiek waarna het in 2004 ook toetrad tot de Europese Unie. Vanaf 2008 kun je ook met euro’s betalen op het eiland Malta.